Kurs na nurka bojowego

nurek bojowy

W marcu i kwietniu w Ośrodku Szkolenia Nurkowego CSzWS realizowany był kurs na uzyskanie kwalifikacji wojskowej – Nurek Bojowy. W ramach różnych akwenów: baseny, morze i śródlądzie kursanci wykonywali m.in. nurkowania i prace podwodne przy użyciu powietrza, tlenu i mieszanin oddechowych do głębokości 50m oraz z użyciem materiałów wybuchowych.

nurek bojowy

Płetwonurkiem bojowym jest osoba wyszkolona i wyposażona do prowadzenia działań pod wodą. Szkolenie trwa minimum 2 lata i obejmuje m.in.: nurkowanie specjalne, wykonywanie podwodnych prac minerskich, nawigację podwodną, działania taktyczne na łodziach, wykonywanie akcji bezpośrednich na obiekty pływające oraz brzegowe. Nie każdy może zostać płetwonurkiem, osoba dedykowana do tej roli musi być opanowana i spokojna, woda bowiem nie lubi „chaosu”, czy paniki. Nie może wykazywać lęku przed pływaniem w ciemnościach lub w zmąconej wodzie.

Trening nurka bojowego to m.in. nurkowania na morzu i jeziorach, nurkowanie na azymut, głębokie, nocne i dzienne, skryte wyjścia na ląd lub pokład statku, zakładanie ładunków pod wodą i wysadzanie, skoki do wody ze śmigłowców, pływanie dystansów, strzelanie z wody czy też z łodzi.

źródło: Cisi i skuteczni, Ośrodek Szkolenia Nurkowego – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *