Konferencja nt. „Działania wojsk specjalnych w przeszłości i obecnie”

Konferencja nt. "Działania wojsk specjalnych w przeszłości i obecnie"

W dniach 23 – 27 maja 2022 roku w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się 21. doroczna międzynarodowa konferencja Grupy Roboczej Euroatlantyckich Studiów Konfliktów (CSWG) Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju nt: „Działania wojsk specjalnych w przeszłości i obecnie. Rekomendacje dla polityków” – ang. Special Operations in Past and Present. Implications for policy makers.

Organizatorami tegorocznej konferencji był Instytut Historii Wojskowości Niderlandów oraz Akademia Marynarki Wojennej. Wydarzenie, które wpisuje się w obchody 100. rocznicy powstania Akademii Marynarki Wojennej odbyło się pod auspicjami Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace Consortium of Defense Akademies and Security Studies Institutes).

Celem organizowanej konferencji była analiza roli i misji sił zbrojnych w zakresie prowadzenia operacji specjalnych, począwszy od konkretnych, narodowych podejść doktrynalnych i koncepcji obronnych, do systemów, strategii i metod ich organizacji. Organizatorzy konferencji przyjęli, że doświadczenia historyczne mogą być przykładem i pomocą dla polityków w lepszym dostosowaniu narodowych systemów obronnych, które pozwolą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Ich zdaniem, zarówno historyczna jak i współczesna analiza, oparta na konkretnych studiach przypadków, mogą przynieść cenny wkład w złożony i skomplikowany temat, który wymaga dalszej uwagi i badań. W świetle wydarzeń na Ukrainie, zaproponowany temat konferencji stał się jeszcze bardziej aktualny.

Konferencja nt. "Działania wojsk specjalnych w przeszłości i obecnie"

Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki i oprócz przykładów operacji specjalnych od 1900 roku dotyczył między innymi takich zagadnień jak:

  • wykorzystywanie wojsk specjalnych w okresie ostatnich 120 lat z uwzględnieniem zmian w podejściu,
  • pojęcie działań specjalnych, doktryna działań wojsk specjalnych, różnice i w odniesieniu do „konwencjonalnej” doktryny wojskowej,
  • szkolenie „specjalne”, organizacja i wyposażenie wojsk specjalnych, historia i tradycje elitarnych jednostek wojskowych,
  • aspekty prawne i polityczne prowadzenia operacji specjalnych (poufność), ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których funkcjonuje demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi,
  • działania wojsk specjalnych na morzu,
  • operacje wojsk specjalnych a zwalczanie terroryzmu.

W konferencji wzięło udział 34 przedstawicieli wojskowych historycznych ośrodków naukowych i uczelni wojskowych z 17 krajów, reprezentujących 21 instytucje.

źródło: Akademia Marynarki Wojennej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *