Komandosi na trudne czasy

Mianowanie nowego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i nowego Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

6 lutego 2022 roku Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował gen. broni Wiesława Kukułę Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a gen. bryg. Macieja Klisza – Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Obaj wywodzą się z Jednostki Wojskowej Komandosów.

Generał Kukuła służbę liniową rozpoczął w roku 1996 w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie zajmował następujące stanowiska: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef łączności, szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności, szef sztabu. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.

Generał Kukuła - nowy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

W 2006 r. został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Dowództwie Wojsk Specjalnych, był także szefem Pionu Operacyjnego – zastępcą szefa sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych prowadzonych przez zespoły bojowe. Był też bezpośrednio zaangażowany w budowę i rozwój polskich Wojsk Specjalnych. Ukończył kursy: NATO Special Operations Headquarters oraz US Joint Special Operations University. 26 listopada 2012 r. objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów, którą dowodził niespełna cztery lata.

Od 20 września 2016 r. dowodzi Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT). 23 listopada 2016 roku awansowany na stopień generała brygady. 15 sierpnia 2018 r. mianowany na stopień generała dywizji. W 2021 roku awansowany do stopnia generała broni. Służbę na stanowisku Dowódcy WOT zakończył 31 grudnia 2022 roku.

Generał Klisz, nowy Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Z kolei Generał Klisz w latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu, z wyróżnieniem, studiów w Stanach Zjednoczonych 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

źródło: KPRP, PAP, WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *