Kolejne szkolenie GROMu w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

Szkolenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Żołnierze z Jednostki Wojskowej GROM w ostatnich dniach szkoli przyszłych instruktorów zajęć ogniowych z 2.batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. W ciągu kilkudniowych zajęć oficerowie i podoficerowie z 2BCz pod okiem Operatorów Zespołów Bojowych Jednostki Wojskowej GROM doskonalili techniki pracy na broni wg. systemu B.L.O.S oraz bezpiecznego posługiwania się bronią etatową.

Naszym zadaniem jest ciągłe zdobywanie nowej i doskonalenie już nabytej wiedzy, a szkolenie z najlepszymi buduje nie tylko morale żołnierzy ale pozwala również wprowadzać nowe rozwiązania w systemie szkolenia naszych pancerniaków” – mówił zastępca dowódcy 1WBPanc płk. Renart Skrzypczak.

To już kolejny pododdział 1.WBPanc, który czerpie wiedzę od operatorów z Wojsk Specjalnych. W kwietniu instruktorzy z GROMu szkolili 20 zwiadowców z 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Szkolenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Jest to efekt spotkania starszych podoficerów dowództwa Jednostki Wojskowej GROM i 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z początku lutego tego roku. Uzgodniono wówczas program i wypracowano wspólną koncepcje cyklu wspólnych szkoleń pod okiem instruktorów wojsk specjalnych w oparciu o bazę szkoleniowa brygady i Jednostki.

źródło: 1WBPanc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *