GROM szuka osób z wykształceniem technicznym

rekrutacja do Jednostki Wojskowej GROM

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych o naborze dla osób z wykształceniem technicznym. Preferowani są technik mechanik, mechatronik, elektryk i pokrewne. Czas na składanie dokumentów upływa 28 listopada 2021 roku. 

Jednostka prowadzi rekrutację w sposób ciągły. Oznacza to, że dokumenty przyjmowane są przez cały rok. Jednak od czasu do czasu GROM informuje o prowadzonym naborze. Tak właśnie jest w tym momencie.

Jeśli macie preferowane wykształcenie i spełniacie wymogi zawarte w zasadach rekrutacji to wyślijcie ankietę personalną na adres Jednostki – 2305.rekrutacja@ron.mil.pl. Pamiętajcie żeby kompletnie wypełnioną ankietę zatytułować: NAZWISKO_IMIĘ np. KOWALSKI_JAN.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 pod tel. 723 650 609


Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:

– obywatelstwo polskie;

– niekaralność;

– posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

– zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań;

– realna znajomość języka obcego;

– wiek do 30 lat (selekcja).

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

– posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;

– posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

– żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Dla kandydatów spoza MON i MSWiA:

– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– posiadanie świadectwa stopnia znajomości języka obcego;

 

Zobacz także:

Comments

    1. Post
      Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *