Eksperci z JW AGAT na szkoleniu pododdziałów EOD

szkolenie pododdziałów EOD

W terminie 18-28.10.2021r. 2 Mazowiecki Pułk Saperów zgodnie z rozkazem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych organizował zgrupowanie minersko-zaporowe pododdziałów EOD wojsk inżynieryjnych DG RSZ. Szkolenie przeprowadził batalion wsparcia inżynieryjnego. Szkolenie zostało podzielone na dwie części, moduł EOD/18-23.10/ oraz moduł CBRN EOD/25-28.10/.

Poza etatowymi pododdziałami pirotechnicznymi i chemicznymi DG RSZ w szkoleniu w ramach współpracy szkoleniowej dowódcy 2.psap brali udział w charakterze SME „Expert subject matter” przedstawiciele ŻW, Jednostki Wojskowej AGAT, funkcjonariusze SG.

Głównym celem szkoleniowym zgrupowania było doskonalenie umiejętności ćwiczących żołnierzy w czasie realizacji zadań zwalczania improwizowanych urządzeń wybuchowych w ramach aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Szkolenie polegało na realizacji zadań zwalczania IED/UXO oraz amunicji chemicznej w różnych warunkach (działanie w bunkrach, na lotniskach, na terenie składów oraz innych obiektów infrastruktury wojskowej).

źródło: 2MPSap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *