Dowódcy Wojsk Specjalnych

01.01.2007 – 15.08.2007
Edward Gruszka
Edward Gruszka
15.08.2007 – † 10.04.2010
Włodzimierz Potasiński
Włodzimierz Potasiński
p.o. 10.04.2010 – 15.08.2010
Marek Jerzy Olbrycht
Marek Olbrycht
15.08.2010 – 31.12.2013
Piotr Patalong
01.01.2014 – 14.03.2017
Jerzy Gut
Jerzy Gut

Więcej wkrótce.

15.03.2017 – 01.10.2018
Wojciech Marchwica

Więcej wkrótce.

od 01.10.2018
Sławomir Drumowicz
sławomir drumowicz