Czerwcowe kwalifikacje do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

kwalifikacje Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych - Lubliniec

Najbliższe kwalifikacje do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną ilość kandydatów chcących przystąpić do kwalifikacji w ciągu jednego dnia jest ograniczona. Warunkiem wyznaczenia na stanowisko w CSzWS jest przejście procesu kwalifikacji. Składa się on z następujących etapów:

1. Egzamin sprawności fizycznej

Kandydaci powinni posiadać przy sobie strój sportowy, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego. Normy obowiązujące na egzaminie sprawności fizycznej będą brane z kolumny dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w zespołach bojowych, zespołach szturmowych jednostek wojsk specjalnych Wydziału Działań Specjalnych Żandarmerii Wojskowej z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe.

2. Testy psychologiczne

Badanie psychologiczne obejmuje testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.

3. Test języka angielskiego

Następnie kandydaci poddawani są egzaminowi ze znajomości języka angielskiego, który jest prowadzony na bazie testu opracowanego przez LJO w oparciu o egzaminy końcowe kursów wg STANAG 6001. Wynik testu pozwala oszacować poziom znajomości języka przez kandydata a wymagania stanowią odpowiednio: udzielenie 55% poprawnych odpowiedzi w przypadku podoficerów zawodowych i 80% w przypadku oficerów zawodowych.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna podsumowuje proces kwalifikacji. Przeprowadzana jest w formie spotkania komisji powołanej do przeprowadzenia kwalifikacji z kandydatami. Celem rozmowy jest określenie:
– motywacji i intencji kandydata,
– zainteresowań kandydata,
– stosunku kandydata do służby w Wojskach Specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jego dyspozycyjności.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres: Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych ul. Tyniecka 45 30-901 Kraków. Pozytywna weryfikacja dostarczonych przez kandydata dokumentów skutkuje zaproszeniem na kwalifikacje.

Bliższe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać pod numerem 261-132-677.

źródło: CSzWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *