Aktualne warunki rekrutacji do Jednostki Wojskowej GROM

Jednostka Wojskowa GROM

Niespełna dwa tygodnie pozostały do zakończenia obecnej rekrutacji do Jednostki Wojskowej GROM. Ta elitarna jednostka Wojsk Specjalnych poszukuje zarówno chętnych do służby w zespołach bojowych, jak i do innych komórek zabezpieczających. W obu tych przypadkach wymagania i proces rekrutacji wyglądają nieco inaczej. Jednak termin oczekiwania na złożenie dokumentów upływa w tym samym dniu – 16 lutego 2020 roku.

Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce wśród elity musisz spełnić kilka podstawowych wymagań:

– posiadać polskie obywatelstwo;

– być osobą niekaraną;

– posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

– posiadać zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie stosownych badań;

– posiadać realną znajomość języka obcego;

– być nie starszym niż 30 lat ( w przypadku selekcji do zespołów bojowych)

Jednostka GROM

Wymagane wykształcenie i stopień wojskowy

Ponadto w zależności od tego czy kandydaci celują w korpus oficerski, podoficerski lub korpus szeregowych wymagane jest

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:
– posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:
– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:
– żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Dla kandydatów spoza MON i MSWiA:
– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– posiadanie świadectwa stopnia znajomości języka obcego;

Jednostka GROM w Iraku, 2007 rok.

Idealny kandydat dla Jednostki Wojskowej GROM?

A to dopiero początek oczekiwań, którym muszą sprostać kandydaci do JW 2305. Kim jest więc idealny kandydat do służby w GROMie? Jak wspominał we wrześniu ubiegłego roku w rozmowie z Magdaleną Kowalską – Sendek dla Polska Zbrojna rzecznik prasowy Jednostki – mjr Tomasz Mika

„Nie chcemy wskazywać branży, by nie ograniczać ludzi, którzy wyślą do nas dokumenty. Dobrym operatorem może być zarówno informatyk jak i historyk – dodaje rzecznik JW GROM. Podkreśla on jednak, że najważniejsze dla jednostki są: inteligencja, sprawność fizyczna, odporność psychiczna i ogromna motywacja. – Oczekujemy od żołnierzy i cywilów tego samego poziomu sprawności fizycznej i takiej samej motywacji do służby. Nie będziemy zmieniać wymagań w zależności od tego, czy ktoś nosi mundur czy nie”

Jeśli nadal jesteś zainteresowany, spełniasz wymagania i uważasz, że jest to miejsce dla Ciebie to prześlij kwestionariusz rekrutacyjny i list motywacyjny w formie zeskanowanej (jeden niespakowany plik w formacie PDF)  na adres 2305.rekrutacja@ron.mil.pl: Pamiętaj aby w liście motywacyjnym szczególnie uwzględnić własne predyspozycje, wizję (idealny obraz w przyszłości) służby w JW 2305 oraz zadeklarować znajomość jeżyka angielskiego lub innych języków obcych.

Przesłanie kompletu dokumentów powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Warto być precyzyjnym, uważnym i dokładnym ponieważ jeśli dokumenty nie będą kompletne lub w ankiecie nie zostaną podane pełne dane  kandydatura zostanie odrzucona. Ponadto  Jednostka zastrzega sobie odmowę dalszej weryfikacji kandydata bez podania przyczyny, a pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem w strukturach Jednostki.

Jednostka GROM

Ważne informacje

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji pojawiły się pytania dotyczące rekrutacji do Jednostki Wojskowej GROM to wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 723 704 937.

Jeśli pomyślnie przejdziesz początkowy formalny etap rekrutacji to w zależności od wybranej drogi – zespół bojowy lub komórki zabezpieczające – czeka Cię selekcja lub kwalifikacja. Jedno i drugie składa się z trzech etapów – sprawdzianu fizycznego, badania psychologicznego i testu w terenie, ale różni się w szczegółach. Ale o tym już kolejnym materiale w najbliższych dniach.

Zobacz także:

Fot. R. Suchy, A. Dwulatek, P. Cieliński 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *