Akcja „Powrót do służby”

Wojska Specjalne logo - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

W związku z dynamicznym rozwojem potencjału Wojsk Specjalnych oraz wychodząc naprzeciw rosnącej liczbie zgłoszeń byłych żołnierzy o chęci powrotu do służby, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych informuje, że rozpoczynamy operację „Powrót do służby”. Oferta jest przeznaczona przede wszystkim do byłych żołnierzy jednostek specjalnych, ale też w określonych specjalnościach – do byłych żołnierzy jednostek konwencjonalnych.

„Powrót do słuzby” zarówno do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jak i do podległych jednostek jest możliwy jesli spełnisz odpowiednie wymagania. Te jak zawsze są wysokie. Nie zmieniamy standardów.

Przede wszystkim:

– Motywacja do powrotu

– Wysoka sprawność psychofizyczna

– Dyspozycyjność

– Odpowiedzialność

– Wiek: na stanowiska w zespołach bojowych – do 37 lat; na stanowiska zabezpieczające – 45 lat, na stanowiska sztabowe – 50 lat.

 

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy:

– wypełnić ankietę personalną, która jest dostępna na stronie internetowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wypełnioną ankietę przesłać na adres DKWS z dopiskiem „Ankieta personalna”.

– Pozytywna weryfikacja skutkować będzie zaproszeniem kandydata na kwalifikację.

 

Proces kwalifikacji składa się z następujących etapów:

– Egzamin sprawności fizycznej;

– Badanie psychologiczne;

– Kwalifikacja (na stanowiska zabezpieczające dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych);

– Selekcja (na stanowiska w zespołach bojowych dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych);

– Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferta „Powrót do służby” skierowana jest również do byłych żołnierzy z innych Rodzajów Sił Zbrojnych w korpusach osobowych tj.

– korpus osobowy medyczny;

– korpus osobowy łączności i informatyki;

– korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

– korpus osobowy ogólny – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych.

 

Szczegółowych informacji nt. akcji „Powrót do służby” udziela Oddział Zasobów Osobowych Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych pod nr tel. 261 132 312.

 

UWAGA:

Powrót do służby możliwy jest po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy od dnia zwolnienia do rezerwy.

 

źródło: DKWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *