AGAT na szkoleniu medycznym organizowanym przez SPKP Rzeszów

Szkolenie medyczne organizowane przez SPKP Rzeszów

Bezpieczeństwo zespołu, sprawne i skuteczne udzielanie pomocy w warunkach taktycznych, to niezbędne umiejętności warunkujące efektywną realizację zadań. W celu doskonalenia tych umiejętności, w ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty z zakresu medycyny taktycznej w warunkach bojowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, a wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele Jednostki Wojskowej AGAT.

W ubiegłym tygodniu, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie odbyły się warsztaty skierowane do operatorów pełniących funkcje medyków w zespołach bojowych. Głównym celem przedsięwzięcia było wdrożenie jednolitego systemu udzielania pomocy medycznej, podczas realizowania działań ratowniczych.

Przez trzy dni trwania warsztatów, omawiano współpracę służb w zakresie akcji ratowniczych i działań dydaktyczno – szkoleniowych, doskonalenia procedur współdziałania oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zadań, realizowanych przez uczestników warsztatów. Doskonalono też umiejętność udzielania pomocy medycznej w warunkach działań specjalnych, które narzucają na funkcjonariuszy potrzebę stosowania odpowiedniej taktyki oraz specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Szkolenie medyczne organizowane przez SPKP Rzeszów

Podczas warsztatów realizowano trzy zasadnicze, cele jakie stawia TCCC: rozpoznanie i zabezpieczenie urazów, zapobieganie dalszym stratom w ludziach, wykonanie zadania.

Określono także strefy, w których medyk udziela pomocy poszkodowanym:

Strefa I – Care Under Fire (pomoc pod ostrzałem),
Strefa II – Tactical Field Care (pomoc na polu walki),
Strefa III – Tactical Evacuation Care (postępowanie podczas ewakuacji medycznej)
Różnego rodzaju scenariusze, które mogą wystąpić w trakcie realizacji działań bojowych, były realizowane w części praktycznej szkolenia. Uczestnicy trenowali m.in. pomoc rannemu operatorowi pod ostrzałem, wprowadzenie protokołu MARCHE oraz ewakuację do strefy bezpiecznej.

Warsztaty zostały zorganizowane przez policjantów rzeszowskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze zespołu medycznego Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, żołnierze 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, żołnierze jednostki wojskowej AGAT w Gliwicach oraz żołnierze armii brytyjskiej. Wspólne warsztaty pozwoliły na wymianę doświadczeń, analizę rzeczywistych przypadków oraz przedstawienie, w jakim zakresie zostały wykorzystane międzynarodowe wytyczne TCCC.

źródło: Policja Podkarpacka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *